top of page

Framtiden!

VARFÖR SKA JAG DIGITALISERA MITT FÖRETAG?

Det råder en stark digitaliseringstrend i hela västvärlden. Från politiker och myndigheters sida finns en stark önskan om en ökad digitalisering i alla delar av samhället.

I det analoga företaget är det ett helt företag att driva företaget.

Du ska ha ordnad bokföring utskrivet i pärm, du ska betala fakturor, skicka fakturor, följa upp och skicka påminnelser, ta fram uppgifter till lön och betala ut lön. Sen ska du lämna allt detta till redovisningskonsult som ska reda ut alla affärshändelser och den har i sin tur frågor och funderingar för att få allt rätt. När allt detta är klart oftast två månader senare så får du reda på hur företaget går eller snarare gick då för två månader sen.

Fördelar med att digitalisera:

  • Smidigare & snabbare flöde samt enklare att dela data med andra som hjälper dig.

  • Ökad mobilitet. Du kan jobba i princip var som helst

  • Företagets ekonomi produceras mer i realtid och du kan se snabbare hur det går för företaget

  • Minskad risk för felstansning och felbetalningar då alla siffror kommer in via datafiler.

  • Minskad tidsåtgång för administrativt arbete som du istället kan lägga på intäktsbringande arbete i ditt företag.

  • Omgivningen kommer att digitalisera vilket innebär att dina leverantörer inte kommer att skicka pappersfakturor till dig längre. Varför då skriva ut dem?

HJÄLP MED DIGITALISERING?

Vill du digitalisera ditt företags ekonomi/administration men vet inte hur?

Vi har hittills hjälpt flera företag att digitalisera sin ekonomi/administrationsfunktion vilket nästa alltid har effektiviserat och sparat massa tid. Vi börjar med en kartläggning av era behov och vilka system ni jobbar med idag och bygger sedan upp ett digitalt arbetsflöde med befintliga eller nya system. Systemen säkerställer att alla information kommer på rätt plats och ger tillförlitlig redovisning och rapportering. Vi har en bred erfarenhet av marknadens mest vanliga programleverantörer.

bottom of page